Advarsel

Mattilsynsadvarsel: Nuubus detoxplastre og alle påstandene som nevnes i dette nettmaterialet har ikke blitt evaluert av Mattilsynet enda. De nevnte produktene er ikke ment å diagnostisere, behandle, kurere eller motvirke noen spesifikk form for sykdom eller tilstand. De bør brukes som tilleggsbehandling til annen profesjonellt rådført behandling. Om du har helseproblemer eller kroniske sykdommer, vennligst rådfør deg med en lege eller annen nødvendig spesialist før du begynner å bruke Nuubus detoxplastre. Nuubu ER IKKE ment til å brukes som erstatning for eller som et bedre alternativ til råd fra legen din eller medisiner som foreskrives av dem.

Vitenskapelig Vurdering av Tradisjonell medisin: Tradisjonell urtebasert medisin og moderne medisin deler flere hovedhensikter, nemlig å hjelpe deg med å føle deg bedre. Bruk av urtebasert medisin har vært stabilt økende siden 1990-tallet, og derfor har effekten av slike alternativer blitt undersøkt grundig av beryktede institusjoner som WHO1. Flere vitenskapstidsskrifter forteller følgende: "selv om tradisjonelle medisinsystemer varierer på tvers av ulike kulturer, har alle samme formål i å oppnå generell forbedring av mental, fysisk og spirituell balanse og harmoni.”2

An individual may take numerous measures to minimize exposures and to optimize metabolism and excretion of toxic elements in the stool and urine with diet, supplements, and chelation therapy; however, an often overlooked route of excretion of toxicants is via the process of sweating.

A research done by a group of scientist from the University of Alberta, Edmonton, AB, Canada; Luleå University of Technology, Luleå, Sweden; and Department of Laboratory Medicine, University of Alberta, Edmonton, AB, Canada has found that many toxic elements appeared to be preferentially excreted through sweat. The researchers found that such toxic elements as cadmium, lead, and aluminum, excretion in sweat far exceeds that in urine, as traces of these elements were found in sweat of all the people that participated in the research.

At least two different scientific researches came to a conclusion that sweating may assist with the removal of toxic elements from the body. Specifically the researchers concluded that:

  • From a therapeutic standpoint, induced sweating may have potential as a clinical intervention for elimination of some toxic elements. (See reference in Footnote 1 and 3)

  • Sweating offers potential and deserves consideration, to assist with removal of toxic elements from the body. (See reference in Footnote 2)

  • The scientific reasoning for sweat being able to help with toxin removal is supported by articles in the media. For example:

  • NY Times: The body does appear to sweat out toxic materials — heavy metals and bisphenol A (BPA), a chemical found in plastics, for instance, have been detected in sweat. But there’s no evidence that sweating out such toxins improves health. /…/ The concentration of metals detected in sweat are extremely low. Sweat is 99 percent water. The liver and kidneys remove far more toxins than sweat glands.

  • Immunity Therapy Center: Work up a sweat. Regular exercise is beneficial to your overall health and it also helps you to sweat out toxins. Exercising in addition to eating healthfully helps to boost your immune system, keeping your body in top shape to naturally ward off toxins through the liver and kidneys.

It is generally recognizable that the body does release at least some of the toxins through sweating.

Ingredienser: Du bør studere ingrediensoversikten for Nuubu nøye og evaluere effekten de utgjør i forhold til egen allmenntilstand, allergier osv. Vennligst rådfør deg med lege og sjekk om Nuubu kan brukes sammen med vanlige medisiner du tar eller om det passer med din generelle livsstil og/eller kostholdsbehov.